Ðức thánh cha kêu gọi

cải tổ kinh tế thế giới

 

Ðức thánh cha kêu gọi cải tổ kinh tế thế giới.

Vatican [AFP 14/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi cải tổ sâu rộng kinh tế thế giới.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 14 tháng 11 năm 2010, nhắc đến hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối G20 vừa bế mạc tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, Ðức thánh cha kêu gọi cần phải cải tổ sâu rộng nền kinh tế thế giới. Ngài nói rằng các nước giàu không nên liên kết chống lại các nước nghèo nhứt và cần phải canh tân nền nông nghiệp để đạt được một sự phát triển lâu bền.

Tuyên bố trước đám đông khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phero, Ðức thánh cha nói rằng cần phải nghiêm chỉnh cứu xét cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi phải có quyết tâm cải tổ phương thức phát triển kinh tế thế giới.

Theo Ðức thánh cha "các nền kinh tế của các nước giàu không nên chỉ nhắm đến những liên minh có lợi cho riêng minh khiến tạo ra những hậu quả trầm trọng cho các nước nghèo nhứt".

Ðức thánh cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải tái thẩm định nền nông nghiệp bởi vì đây không phải là một nguồn lợi của quá khứ mà rất cần thiết cho tương lai.

Ngài lên án chủ nghĩa tiêu thụ và những cách sống tại các nước công nghiệp. Theo Ðức thánh cha, cần phải có sự cân bằng giữa nông nghiệp, công nghiệp và các dịch vụ khả dĩ tạo ra một sự phát triển lâu bền. Ngài nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là "một triệu chứng nhức nhối" của một căn bệnh phát xuất từ việc "đeo đuổi một sự thiếu cân bằng giữa sự giàu có và nghèo đói, nạn đói, vấn đề sinh thái và thất nghiệp".

Trước hội nghị thượng đỉnh của khối G20, trong lá thư gởi cho tổng thống Nam Hàn, Ðức thánh cha cũng đã yêu cầu các nhà lãnh đạo các nước trong khối hãy tìm ra những giải pháp "lâu bền và công bình" biết tôn trọng phẩm giá con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page