Kỷ niệm 50 năm Tòa thánh thiết lập

văn phòng đối thoại đại kết

 

Kỷ niệm 50 năm Tòa thánh thiết lập văn phòng đối thoại đại kết.

Roma [Zenit 9/11/2010] - Tòa thánh kỷ niệm 50 năm thiết lập văn phòng đối thoại đại kết.

Nhân dịp này, hai vị khách mời danh dự là Ðức tổng giám mục Anh giáo Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới và Ðức tổng giám mục Joannis de Pergame, đại diện của Ðức thượng phụ đại kết Constantinople Bartholomeo I.

Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây đúng 50 năm, đức Gioan 23 đã cho thiết lập "Văn phòng đối thoại đại kết". Năm 1988, văn phòng này trở thành Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Hội đồng này sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập nhân phiên khoáng đại từ ngày 15 đến 19 tháng 11 năm 2010, dưới sự chủ tọa của Ðức cha Kurt Koch, tân chủ tịch của Hội đồng và người tiền nhiệm của ngài là Ðức hồng y Walter Kasper.

Chủ đề của phiên khoáng đại lần này xoay quanh một giai đoạn mới trong cuộc đối thoại đại kết.

Ngày 5 tháng 6 năm 1960, với tự sắc "Superno Dei Nutu", đức Gioan 23 nhấn mạnh rằng sự hiệp nhứt các tín hữu Kitô là ý muốn của Chúa và cho thành lập "văn phòng" để thăng tiến sự hiệp nhứt Kitô giáo.

Vị chủ tịch đầu tiên của văn phòng này là Ðức hồng y Augustin Bea, người cũng đã đóng vai trò then chốt trong cuộc đối thoại với các tôn giáo khác, nhứt là Do thái giáo.

Năm 1988, nhân dịp cải tổ giáo triều, đức Gioan Phaolo II đã nâng văn phòng này lên hàng Hội đồng Tòa thánh đặc trách về các mối quan hệ song phương và đa chiều với các giáo hội Kitô khác.

Sự hiện diện của Ðức tổng giám mục Rowan Williams trong dịp này có một tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì vào ngày 19 tháng 11 năm 2010, công nghị Hồng y đặc biệt sẽ cùng với Ðức thánh cha Benedicto XVI thảo luận về các mối quan hệ với Anh Giáo, nhứt là tiếp theo sự kiện 5 Giám mục Anh giáo loan báo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page