Ðức thánh cha nói rằng người cải tổ

không bao giờ là chủ của phụng vụ

 

Ðức thánh cha nói rằng người cải tổ không bao giờ là chủ của phụng vụ.

Roma [Zenit 9/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng người cải tổ phụng vụ không bao giờ là chủ của phụng vụ.

Ðức thánh cha khẳng định như trên trong một lá thư gởi cho các Ðức giám mục Ý. Lời khẳng định này cũng được đưa ra vào lúc ngài chuẩn bị triệu tập một công nghị Hồng y đặc biệt để thảo luận về một số vấn đề trong đó có cải tổ phụng vụ.

Trong lá thư gởi cho Ðức hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genoa, người được chính ngài bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Ðức thánh cha đã đề cập đến việc cải tổ phụng vụ.

Nhắc đến gương của thánh Phanxico thành Assisi, nơi đang diễn ra phiên khoáng đại lần thứ 62 của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức thánh cha nói rằng "cuộc sống tin mừng" của thánh nhân và "ơn gọi đi theo Ðấng Chịu Ðóng Ðinh" phát xuất từ việc thánh nhân tham dự thánh lễ và đời sống "Thánh Thể".

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng tính thánh thiêng của Thánh Thể "đòi hỏi rằng mầu nhiệm này phải được cử hành với ý thức về sự cao cả, tầm quan trọng và ơn ích của bí tích này đối với cuộc sống của những ai muốn trở thành một chứng nhân sống động cho hy tế tình yêu của Chúa Kitô".

Suy tư về bí tích Thánh Thể, Ðức thánh cha cũng đề cập đến bản dịch mới bằng tiếng Ý của Sách Lễ Roma.

Nhân dịp này, Ðức thánh cha nói rằng "một nhà cải tổ đích thực" phải là người vâng phục đức tin. Người đó không hành động một cách tùy tiện đối với nghi lễ; người đó không là chủ mà chỉ là người gìn giữ kho tàng do Chúa thiết lập và ủy thác cho. Theo Ðức thánh cha, toàn thể Giáo hội hiện diện trong phụng vụ và trung thành với hình thức cử hành phụng vụ là một điều kiện để tỏ ra trung thực với điều mình cử hành".

Ðức thánh cha khuyến khích Hội đồng Giám mục Ý luôn xem phụng vụ như một trường giáo dục về đời sống tin mừng, bởi vì phụng vụ dẫn đến "sự gặp gỡ với Chúa Kitô là Ðấng không ngừng xây dựng Giáo hội và rèn luyện Giáo hội lắng nghe Lời Chúa, sống tình huynh đệ và truyền giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page