Một vị Giám mục Công giáo đông phương

đề nghị Giáo hội thuộc nghi lễ Latinh

nên phong chức cho những người có gia đình

 

Một vị Giám mục Công giáo đông phương đề nghị Giáo hội thuộc nghi lễ Latinh nên phong chức cho những người có gia đình.

Liban [CWN 8/11/2010] - Một vị Giám mục Công giáo đông phương đề nghị Giáo hội thuộc nghi lễ Latinh nên cứu xét việc phong chức linh mục cho những người có gia đình.

Ðức cha Georges Bacaouni, Tổng giám mục Tyr, Liban, thuộc nghi lễ Melkit Hy lạp nói rằng Giáo hội La mã cần phải học kinh nghiệm của các Giáo hội Công giáo đông phương và cứu xét việc phong chức linh mục cho những người có gia đình.

Ðức cha Bacaouni cho biết ngài luôn đề nghị điều này với Giáo hội thuộc nghi lễ Latinh.

Vị Tổng giám mục này giải thích rằng theo nghi lễ của ngài, "Giáo hội tuyển chọn một người đã có công ăn việc làm trong thôn làng của mình; người đó phải là một người chồng tốt, một tín hữu Kitô nhiệt thành. Sau khi học triết học và thần học, người đó sẽ được thụ phong linh mục."

Trong sắc lệnh về "tác vụ và đời sống linh mục", công đồng Vatican II tôn trọng truyền thống phong chức cho những người có gia đình trong các Giáo hội đông phương, nhưng vẫn đề cao sự độc thân của linh mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page