Các tín hữu Kitô

thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn độ

xin tổng thống Hoa kỳ

ủng hộ cuộc tranh đấu của họ

 

Các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn độ xin tổng thống Hoa kỳ ủng hộ cuộc tranh đấu của họ.

New Delhi, Ấn độ [Asianiews 6/11/2010] - Các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn độ xin tổng thống Hoa kỳ ủng hộ cuộc tranh đấu của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, cha Charles Irudayam, thư ký điều hành của Ủy ban công lý, hòa bình và phát triển thuộc Hội đồng Giám mục Ấn độ, nói rằng "nếu các tín hữu Kitô Ấn độ, cách riêng những người thuộc giai cấp cùng đinh, xin tổng thống Hoa kỳ Barack Obama tố cáo với chính phủ Ấn độ rằng kỳ thị dựa trên lý do tôn giáo là một vi phạm nhân quyền, thì chính phủ nước này sẽ nhìn nhận quyền bình đẳng của các tín hữu Kitô lẫn Ấn giáo thuộc giai cấp cùng đinh.

Tưởng cũng nên nhắc lại: năm 1950, chính phủ Ấn độ ban hành một sắc luật chỉ nhìn nhận quyền của những người Ấn giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Mặc dù sắc luật này đã được tu chính để cho các tín đồ Phật giáo và đạo Sikhs thuộc giai cấp cùng đinh được hưởng một số quyền lợi, nhưng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp này vẫn không được hưởng những quyền lợi đó.

Phần lớn các đảng phải và chính phủ Ấn độ đã không ngừng kêu gọi đạt một thỏa thuận về một số quyền lợi dành cho các tín hữu kito thuộc giai cấp cùng đinh. Tuy nhiên trong 60 năm qua, một thỏa thuận như thế vẫn chưa bao giờ có.

Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã đến Mumbai hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 11 năm 2010. Ông đã đến khách sạn Taj Mahal Hotel để tưởng niệm 166 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố hồi năm 2008.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page