Ðức thánh cha kết thúc

chuyến viếng thăm Tây Ban Nha

 

Ðức thánh cha kết thúc chuyến viếng thăm Tây Ban Nha.

Roma [Tổng hợp 7/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã về đến Roma sau hai ngày viếng thăm Tây Ban Nha.

Chiều Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, trong bài diễn văn từ giã tại phi trường Barcelona, ngài kêu gọi lục địa Âu Châu hãy "tìm lại một sức sống mới". Theo Ðức thánh cha, Âu châu cần phải múc lấy từ cội rễ Kitô của mình "nguồn cảm hứng để gia tăng tình liên đới và tinh thần phục vụ đối với mọi người, nhứt là các dân tộc và các quốc gia túng thiếu nhứt".

Hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 11 năm 2010, tại đền thánh Giacobe ở Santiago de Compostella, Ðức thánh cha giải thích rằng ngài đến như một người lữ hành giữa muốn người lữ hành đến từ khắp thế giới để củng cố đức tin của mình.

Ngài nói: "Những con đường từ Âu Châu đến Santiago de Compostella rất khác nhau". Tuy nhiên, "nhờ ngôn ngữ chung của Tin Mừng", người lữ hành "cảm thấy ở đâu cũng là nhà mình" và "bên kia những khác biệt quốc gia, họ biết rằng mình là thành phần của một đại gia đình".

Ðức thánh cha kêu gọi: "Ước gì niềm tin này tìm lại được một sức sống mới trên lục địa này".

Tại phi trường Barcelona, mặc dù là một chuyến viếng thăm hoàn toàn có tính cách mục vụ, Ðức thánh cha cũng đã gặp gỡ quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia cũng như thủ tướng Tây ban nha, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero. Trong cuộc gặp gỡ, ngài nhấn mạnh rằng với chuyến viếng thăm này, ngài muốn củng cố người Công giáo Tây ban nha trong đức tin của họ là đức tin đã "nhào nặn nên tinh thần, phong tục, nghệ thuật và cá tính của dân tộc này". Nhân dịp này, ngài cũng kêu gọi "bảo tồn và gia tăng gia sản thiêng liêng phong phú của dân tộc này".

Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức thánh cha đến Santiago de Compostella nhân dịp Năm Thánh Giacobe. Riêng tại Barcelona, ngài thánh hiến vương cung thánh đường "Sagrada Familia" [Thánh Gia] và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng một trung tâm dành cho trẻ em có khuyết tật về tâm trí. Nhân dịp này, ngài đặc biệt kêu gọi tôn trọng sự sống mặc dù có những tiến bộ kỹ thuật. Tại Trung Tâm có tên là "Nen Deu" [theo tiếng Catalan có nghĩa là Chúa Hài Nhi], ngài kêu gọi tôn trọng sự sống và lên án nạn phá thai, vốn vừa được hợp pháp hóa bằng một luật được quốc hội Tây ban nha thông qua dạo tháng 2 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page