Tòa thánh tái khẳng định

lập trường của mình về giải pháp

" hai quốc gia" cho cuộc xung đột

Israel và Palestine

 

Tòa thánh tái khẳng định lập trường của mình về giải pháp "hai quốc gia" cho cuộc xung đột Israel và Palestine.

New York [CWN 4/11/2010] - Tòa thánh tái khẳng định lập trường về giải pháp "hai quốc gia" cho cuộc xung đột Israel và Palestine.

Trong một bài phát biểu tại trụ sở Liên hiệp quốc hôm 3 tháng 11 năm 2010, quan sát viên thường trực Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, Ðức cha Francis Chullikatt, nhắc lại rằng Tòa thánh ủng hộ giải pháp "hai quốc gia" để giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Lên tiếng trong khóa họp của Liên hiệp quốc về công tác cứu trợ cho người tỵ nạn Palestine tại Cận đông, Ðức tổng giám mục Chullikatt kêu gọi Liên hiệp quốc hãy cam kết với những nghị quyết đã được đưa ra và thúc đẩy "một cuộc đối thoại thực sự để mang lại ổn định và hòa bình cho Thánh Ðịa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page