Tòa thánh kêu gọi các Giám mục

đề cao cảnh giác trước những lệch lạc

của tổ chức " Opus Angelorum"

 

Tòa thánh kêu gọi các Giám mục đề cao cảnh giác trước những lệch lạc của tổ chức "Opus Angelorum".

Roma [AFP 4/11/2010] - Tòa thánh kêu gọi các Ðức giám mục trên toàn thế giới đề cao cảnh giác trước các lệch lạc của tổ chức "Opus Angelorum" [công trình các thiên thần].

Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, trong một lá thư luân lưu gởi cho các Ðức giám mục trên tòa thế giới, Bộ Giáo Lý Ðức Tin cảnh báo về những lệch lạc của Hội "Opus Angelorum".

Opus Angelorum là một phong trào tông đồ phát sinh tại Áo vào giữa thế kỷ 20. Với một lá thư gởi cho Hội năm 1982 và một sắc lệnh ban hành năm 1992, Tòa thánh đã cảnh cáo Hội này về một số lệch lạc của Hội và kêu gọi các thành viên của Hội hãy "tuân thủ giáo lý của Giáo hội" chứ không chỉ dựa vào những điều được gọi là mạc khải tư của người sáng lập Hội là bà Gabriele Bitterlich, cũng như không dạy dỗ, quảng bá hay xử dụng những lý thuyết bắt nguồn từ những mạc khải tư này.

Trong lá thư mang chữ ký của D(ức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, Bộ khẳng định rằng một số thành viên của Hội Opus Angelorum, kể cả các linh mục, có những "hoạt động gây xáo trộn cho cộng đồng giáo hội".

Lá thư của bộ giáo lý đức tin cho các Giám mục trên toàn thế giới biết rằng "trong những năm gần đây, một số thành viên của Hội Opus Angelorum đã không chấp nhận các chuẩn tắc được Giáo hội đề ra và muốn tái lập điều mà họ cho là "Hội Opus Angelorum" thực sự, nghĩa là tuyên xưng và thực hành những điều hoàn toàn đi ngược lại với các tài liệu của Tòa thánh.

Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo lý đức tin kêu gọi các Ðức giám mục hãy đề cao cảnh giác bởi vì Hội này hoạt động một cách kín đáo như thể đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội.

Với không đày 150 thành viên, trong số này có khoảng 80 linh mục, Hội Opus Angelorum hiện đang có mặt tại Âu Châu, Á châu và Mỹ Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page