"Cửa hỏa ngục sẽ mở ra"

nếu các tín hữu Kitô ra đi

 

"Cửa hỏa ngục sẽ mở ra" nếu các tín hữu Kitô ra đi.

London [Asianews 3/11/2010] - Một ký giả Hồi giáo tại London tuyên bố rằng nếu các tín hữu Kitô Iraq bỏ nước ra đi, "cửa hỏa ngục sẽ mở ra".

Trong một bài phân tách về tình hình tại Iraq, ký giả Tariq Alhomayed, một người Hồi giáo chủ bút của một tờ báo bằng tiếng Á rập phát hành tại London, Anh quốc, cảnh cáo rằng nếu vì không được bảo vệ mà các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi thì điều này sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực khôn lường.

Trong bài viết, ký giả Alhomayed trích lời của cha Youssef Thomas Mirkis, một linh mục dòng Ða minh tại Iraq như sau: "âm mưu tấn công nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp đã được chuẩn bị rất lâu, nếu người ta nhìn đến số khí giới và đạn dược được tìm thấy trong nhà thờ chính tòa".

Ký giả Alhomayed nêu lên câu hỏi: "Từ năm 2008, chính phủ Iraq đã làm gì để bảo vệ một thành phần xã hội nước này khỏi bị đàn áp và bạo động có tổ chức?" Ông khẳng định rằng chính phủ Iraq đã không làm gì cả.

Theo ông, Al Qaeda dĩ nhiên phải là tổ chức phải bị lên án. Tổ chức khủng bố này đã không ngần ngại thực hiện cuộc thảm sát tàn bạo. Nhưng theo ông Alhomayed, vấn đề là: chính phủ Iraq đã làm gì để bảo vệ các tín hữu Kitô, bởi vì họ là điểm nhắm công khai.

Kể từ năm 2008, các tín hữu Kitô cầu cứu các Giáo hội chứ không phải chính quyền để xin được bảo vệ chống lại các cuộc bạo động. Không có các dân quân tự vệ, các tín hữu Kitô đã tìm đến các nhà thờ là nơi có các đội bảo vệ tư nhân.

Trong cái nhìn của ký giả Alhomayed, đánh phá các nhóm thiểu số, đặc biệt các tín hữu Kitô chính là muốn làm cho Iraq tan rã. Ông kêu gọi: "Chúng ta phải bảo đảm rằng các nhóm thiểu số không bị loại trừ vì lý do tôn giáo hay chủng tộc, bởi vì nếu không "các cánh cửa hỏa ngục" sẽ mở tung. Chúng ta cũng phải bảo đảm rằng trong tương lai những biến cố như thế sẽ không xảy ra cho các tín hữu Kitô tại Liban. Xin Chúa ngăn cấm điều đó. Do đó, chúng tôi kêu gọi: hãy bảo vệ các tín hữu Kitô trong vùng của chúng ta để bảo vệ nhân đức "sống chung".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page