Các Ðức giám mục vùng đại hồ Phi Châu

thỏa thuận về việc thăng tiến hòa bình

 

Các Ðức giám mục vùng đại hồ Phi Châu thỏa thuận về việc thăng tiến hòa bình.

Bujumbura, Burundi [CNS 2/11/2010] - Các Ðức giám mục vùng Ðại hồ Phi Châu đồng ý làm việc chặt chẽ với nhau hơn để thăng tiến hòa bình, công lý và hòa giải trong những quốc gia thường bị xáo trộn trong vùng.

Thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị các Ðức giám mục Burundi, Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania và Uganda cũng như Liên hội đồng Giám mục Trung Phi và Ðông Phi dạo trung tuần tháng 10 năm 2010.

Thỏa thuận của các Ðức giám mục vùng đại hồ là một đáp ứng với lời kêu gọi được đưa ra trong trong Thượng hội đồng Giám mục về Phi châu hồi tháng 10 năm 2009. Trong Thượng hội đồng, các Ðức giám mục Phi Châu đã kêu gọi có nhiều hợp tác hơn giữa các Ðức giám mục trong vùng để đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng hòa bình.

Các Ðức giám mục Phi châu nói rằng sự hợp tác giữa các Ðức giám mục là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong một vùng thường xảy ra những cuộc tranh chấp giữa các bộ lạc, các cuộc nổi loạn, chính sách cai trị tồi tệ và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi khiến hủy hoại môi trường sống.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 27 tháng 10 năm 2010, các Ðức giám mục vùng Ðại hồ Phi Châu cho biết nội trong 6 tháng các ngài sẽ đề ra một kế hoạch và tiến hành thực thi kế hoạch này.Các vị cũng đồng ý hô hào các tổ chức Công giáo như đại học, trung tâm nghiên cứu, các ủy ban công lý và hòa bình cũng như các Caritas địa phương và mạng lưới phát triển tham gia vào việc thực thi kế hoạch.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page