Quan sát viên thường trực của Tòa thánh

kêu gọi Liên hiệp quốc quan tâm đến

những đe dọa nhắm vào các tín hữu Kitô

 

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc quan tâm đến những đe dọa nhắm vào các tín hữu Kitô.

New York [CWN 2/11/2010] - Tòa thánh khẩn khoản kêu gọi Liên hiệp quốc nhìn nhận các mối đe dọa nhắm vào các tín hữu Kitô.

Trong một bài phát biểu đày cảm xúc tại trụ sở Liên hiệp quốc hôm 1 tháng 11 năm 2010, Ðức cha Francis Chullikatt, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, nói rằng cuộc thảm sát vừa qua tại Bagdad là một bằng cớ sống động về các mối nguy hiểm mà các tín hữu Kitô đang phải đương đầu.

Ðức cha Chullikatt nhắc lại rằng ngài đã từng sống tại Iraq và đã chứng kiến những cuộc thảm sát như thế.

Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc lấy làm buồn vì một bản báo cáo của Liên hiệp quốc về "khoan nhượng tôn giáo" đã không "nói đến số phận của các tín hữu Kitô là những người bị đẩy ra khỏi nhà cửa của họ, bị tra tấn, tù đày, sát hại hay cưỡng bách phải cải đạo hoặc chối bỏ niềm tin của mình trên khắp thế giới".

Ðức cha Chullikatt nhấn mạnh: "các nguyên thủ quốc gia trên thế giới phải đối phó với việc các tín hữu Kitô bị đàn áp".

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng mặc dù Tòa thánh cổ võ những nỗ lực bảo vệ tôn giáo khỏi những "lời nói gây hận thù và khích động bạo động", phái đoàn Tòa thánh vẫn cảm thấy không hài lòng với các luật chống phạm thượng. Theo ngài, trong thực tế, các luật chống phạm thượng hiện đang được "xử dụng như dụng cụ do nhà nước đề ra để đàn áp các tín hữu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page