Ðức thánh cha cầu nguyện

cho các vị tiền nhiệm

 

Ðức thánh cha cầu nguyện cho các vị tiền nhiệm.

Roma [Zenit 2/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu nguyện cho các vị Giáo hoàng tiền nhiệm của ngài.

Chiều thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, theo thông lệ, Ðức thánh cha đã đến "hang Vatican", tức tầng hầm bên dưới vương cung thánh đường thánh Phero ở Roma để cầu nguyện cho các Ðức giáo hoàng đã qua đời cũng như các tín hữu quá cố.

Theo "Tử đạo thư roma", "Mẹ Giáo hội vừa chúc tụng Chúa vì mọi con cái đang hưởng phúc trên thiên đàng, vừa cầu xin Chúa cho linh hồn của mọi người đã yên nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Giáo hội cũng nhớ đến tất cả mọi người từ tạo thiên lập địa mà chỉ có Chúa mới biết lòng tin của họ, để nhờ lời cầu nguyện liên lỉ, họ có thể nhập đoàn cùng các cư dân trên thiên đàng và hưởng phúc trường sinh".

Sách tử đạo thư của Dòng Solesmes giải thích rằng lễ các đẳng là "ngày mà Giáo hội cầu nguyện cho các thành viên của mình đã yên nghỉ trong cái chết và đang chịu thanh luyện lần cuối cùng trước khi đi vào Vinh Quang".

Chính thánh Odilon, tu viện trưởng tu viện Cluny, Pháp, là người đã thiết lập một buổi cử hành phụng vụ đặc biệt để cầu nguyện cho mọi tu sĩ đã qua đời trong hàng ngàn tu viện trực thuộc vào Dòng mẹ ở Bourgogne.

Về sau việc cầu nguyện cho người quá cố đã được quảng bá trong Giáo hội hoàn vũ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page