Sứ điệp của Ðức thánh cha

nhân ngày thế giới di dân và tỵ nạn

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhân ngày thế giới di dân và tỵ nạn.

Vatican [AFP 26/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi cộng đồng thế giới bảo vệ người di dân và tỵ nạn, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng họ có nghĩa vụ phải tôn trọng luật lệ và bản sắc của quốc gia đón tiếp họ.

Trong sứ điệp nhân Ngày thế giới di dân và tỵ nạn được giới thiệu hôm thứ Ba 26 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha ghi nhận rằng "nhiều người phải trải qua kinh nghiệm khó khăn của việc di dân dưới những hình thức khác nhau: quốc nội hay quốc tế, vĩnh viễn hay định kỳ, kinh tế hay chính trị, tự nguyện hay bị cưỡng bách." Nhưng theo Ðức thánh cha, vì bị bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau mà người ta buộc phải bỏ nước ra đi.

Hơn nữa, do hiện tượng toàn cầu hóa, nhân loại ngày càng được liên kết với nhau hơn bên kia những ranh giới địa lý và văn hóa.

Ðức thánh cha khẳng định: "Tất cả mọi người, người di dân cũng như các dân tộc địa phương đón tiếp họ, đều thuộc về cùng một gia đình và đều có một quyền như nhau là được hưởng của cải của trái đất, mà mục đích là để cho mọi người được hưởng dùng".

Tuy nhiên, Ðức thánh cha nhìn nhận rằng "các quốc gia có quyền ra luật để quy định về làn sóng di dân và bảo vệ biên giới của họ, mà vẫn luôn phải tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người. Ngoài ra, người di dân cũng có nghĩa vụ phải hội nhập vào đất nước đón tiếp họ bằng cách tôn trọng luật lệ và bản sắc của nước đó".

Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Ðức thánh cha hôm thứ Ba 26 tháng 10 năm 2010, cha Gabriele Bentoglio, thành viên của Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn cho biết: hiện nay trên thế giới có trên 15 triệu người tỵ nạn. Trong số này có hơn 10 triệu đang được Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc chăm sóc. Ngoài ra còn có 27 triệu người phải đi lánh nạn ngay trên quê hương của mình.

Ngày Thế Giới Di Dân và Tỵ Nạn sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng Giêng năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page