Ðức thượng phụ Gregorios III vui mừng

vì có sự thay đổi trong việc sắp xếp chỗ đứng

trong thánh lễ bế mạc

Thượng hội đồng Giám mục

 

Ðức thượng phụ Gregorios III vui mừng vì có sự thay đổi trong việc sắp xếp chỗ đứng trong thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng Giám mục.

Roma [Zenit 25/10/2010] - Ðức thượng phụ Gregorios III vui mừng vì có sự thay đổi trong việc sắp xếp chỗ đứng trong thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Một thông cáo từ văn phòng của đức Thượng phụ nhấn mạnh đến sự kiện cả 7 vị Thượng phụ của các Giáo hội Công giáo đông phương đều đứng xung quanh Ðức thánh cha trong thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng tại vương cung thánh đường thánh Phero sáng Chúa nhựt 24 tháng 10 năm 2010.

Ðức thượng phụ Gregorios III là Thượng phụ Antiokia và toàn đông phương, Alexandria và Gierusalem.

Trong thông cáo, Ðức thượng phụ cho biết ngài rất vui mừng vì sự sắp xếp chỗ đứng này cho thấy rõ sự khác biệt giữa Thượng phụ đoàn và Hồng y đoàn cũng như Giám mục đoàn. Sự sắp xếp này cũng cho thấy rõ hơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo các Giáo hội Công giáo đông phương. Theo đức thượng phụ Gregorios III, sự hiện diện này giúp cho các tín hữu đông phương thấy được tầm quan trọng của các Giáo hội đông phương trong thế giới Á rập và Hồi giáo nói chung.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page