Chỉ có sứ điệp chung kết của

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

phản ánh ý kiến của các tham dự viên

 

Chỉ có sứ điệp chung kết của Thượng hội đồng Giám mục thế giới phản ánh ý kiến của các tham dự viên.

Vatican [AFP 25/0/2010] - Tòa thánh tuyên bố rằng chỉ có sứ điệp chung kết của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông mới phản ánh ý kiến của các tham dự viên.

Phản ứng trước những chỉ trích gay gắt của Israel, Tòa thánh quả quyết rằng sứ điệp được cho công bố vào lúc kết thúc Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông phản ánh ý kiến chung của toàn thể các tham dự viên, chứ không phải lập trường của một số cá nhân.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai 25 tháng 10 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, viết rằng nếu "muốn có một tổng hợp về những lập trường được phát biểu tại Thượng hội đồng, cần phải lắng nghe sứ điệp".

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm Chúa nhựt 24 tháng 10 năm 2010, Israel đã có những phản ứng gay gắt đối với sứ điệp chung kết của Thượng hội đồng và cho rằng Thượng hội đồng đã "biến thành diễn đàn để mở những đòn tấn công chính trị nhắm vào Israel". Theo Israel, Thượng hội đồng đã bị đa số chống Israel lèo lái.

Nhắc đến "sự phong phú và tính đa diện của những đóng góp của các nghị phụ", cha Lombardi nhấn mạnh rằng những phát biểu của từng tham dự viên không nên được xem như "tiếng nói của toàn thể Thượng hội đồng".

Phát ngôn viên Tòa thánh khẳng định: sứ điệp được khoảng 180 nghị phụ cho công bố hôm thứ Bảy 23 tháng 10 năm 2010, là "văn kiện chung duy nhứt được Thượng hội đồng thông qua".

Trong sứ điệp, Thượng hội đồng Giám mục về Trung đông yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng các lãnh thổ "Á rập".

Song song với sứ điệp, trong một cuộc họp báo cuối cùng của Thượng hội đồng, Ðức cha Cyrille Salim Bustros, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Melkit tại Newton, Hoa kỳ, chủ tịch ủy ban soạn thảo sứ điệp, tuyên bố rằng "Nhà nước Israel không nên xử dụng Kinh Thánh để biện minh cho chính sách thực dân".

Ðức cha chủ tịch ủy ban soạn thảo sứ điệp chung kết của Thượng hội đồng nhấn mạnh rằng Israel không thể dựa vào câu "Ðất Hứa" trong Kinh Thánh đã biện minh cho việc hồi cư người Do thái và đánh đuổi người Palestine.

Bộ ngoại giao Israel đã tỏ ra "sửng sốt" về lời tuyên bố của Ðức cha Bustros và yêu cầu Tòa thánh tách biệt khỏi lập trường này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page