Một vị Giám mục Ấn độ than phiền

về tình trạng bất công của các tín hữu Kitô

đang làm việc trong vùng Vịnh

 

Một vị Giám mục Ấn độ than phiền về tình trạng bất công của các tín hữu Kitô đang làm việc trong vùng Vịnh.

Roma [Ucanews 22/10/2010] - Một vị Giám mục Ấn độ than phiền về tình trạng bất công của các tín hữu Kitô đang làm việc trong Vùng Vịnh.

Trong một bài phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, Ðức cha Bosco Puthur, đại diện cho Ðức hồng y Varkey Vithayathil, chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Syro Malabar tại Ấn độ, cho biết hiện có đến hàng triệu tín hữu Kitô đang làm việc tại vùng Vịnh như di dân lao động. Họ phải chịu nhiều bất công.

Ðức cha Purthur nói rằng hiện có gần nửa triệu tín hữu thuộc nghi lễ Syro Malabar trong vùng Vịnh, nhưng không có một giáo xứ nào được thiết lập để giúp đỡ họ. Ngoài trừ tại Doha, không nơi nào có một trung tâm mục vụ và giáo lý dành cho các tín hữu thuộc nghi lễ Syro Malabar. Tại Doha chỉ có một nhà thờ, nhưng nhà thờ này lại không được thiết lập như một giáo xứ để giúp đỡ các tín hữu này.

Ðức cha Purthur cũng than phiền rằng Tòa thánh lại áp đặt quá nhiều hạn chế đối với hàng giáo phẩm Syro Malabar khiến các ngài không thể lo liệu về mục vụ cho các tín hữu thuộc nghi lễ của mình.

Theo vị giám mục này, vì các linh mục và tu sĩ đang làm việc trong vùng không được huấn luyện để chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Syro Malabar cho nên nhiều người dễ làm mồi cho các giáo phái Tin lành ngày càng hoạt động mạnh trong vùng.

Do đó, Ðức cha Purthur đề nghị nên giao việc chăm sóc mục vụ các tín hữu Syro Malabar cho các linh mục và tu sĩ thuộc Giáo hội này.

Phát biểu tại Thượng hội đồng vừa qua, Ðức hồng y Lubormyr Husar, Tổng giám mục Kiev Halych, Ukraine, cũng nêu lên một vấn đề tương tự. Ngài nói rằng tất cả mọi Giáo hội Công giáo đông phương, không riêng gì tại Trung đông, đều có các tín hữu sống tại các nước Công giáo theo nghi lễ Latinh. Theo Ðức hồng y, trong thế giới ngày nay, lãnh thổ của một Giáo hội là chính "những người có niềm tin". Nhưng luật Giáo hội Công giáo lại hạn chế quyền bính của các vị Thượng phụ các Giáo hội Công giáo đông phương.

Theo Ðức hồng y Husar, Giáo hội cần phải duyệt lại những hạn chế này để bảo đảm cho các Giáo hội đông phương được chăm sóc mục vụ một cách hữu hiệu cho các tín hữu của mình.

Ngài đề nghị Ðức thánh cha nên thiết lập một Thượng hội đồng thường trực của các Giáo hội Công giáo đông phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page