Các Ðức giám mục Balan thảo luận

về biện pháp kỷ luật đối với các dân biểu

ủng hộ việc thụ thai trong ống nghiệm

 

Các Ðức giám mục Balan thảo luận về biện pháp kỷ luật đối với các dân biểu ủng hộ việc thụ thai trong ống nghiệm.

Warsawa [CWN 22/10/2010] - Các Ðức giám mục Balan thảo luận về biện pháp kỷ luật đối với các dân biểu ủng hộ việc thụ thai trong ống nghiệm.

Hiện nay, dường như đang có sự bất đồng giữa các Giám mục Balan về việc có nên áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các dân biểu ủng hộ việc thụ thai trong ống nghiệm không.

Hồi tuần qua, Hội đồng Giám mục Balan đã tố cáo dự luật cho phép tiến hành phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Các ngài gọi đây là "đứa em" của chủ nghĩa thanh lọc chủng tộc đã từng được các chế độ độc tài đeo đuổi. Các ngài giải thích rằng theo phương pháp này, phải hủy diệt nhiều phôi thai để chỉ chọn một và đưa vào lòng mẹ.

Ðức cha Henryk Hoser, chủ tịch ủy ban Giám mục về đạo đức sinh học nói rằng các nhà lập pháp nào ủng hộ dự luật này "đều đương nhiên tự đặt mình ra bên ngoài Giáo hội".

Các ký giả xem phát biểu trên đây của Ðức cha Hoser như một lời đe dọa về vạ tuyệt thông. Hiện các Ðức giám mục Balan chưa thống nhứt với nhau về một biện pháp kỷ luật đối với chính trị gia Công giáo nào ủng hộ dự luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page