Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung đông sắp kết thúc

 

Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông sắp kết thúc.

Roma [Zenit 21/10/2010] - Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sắp kết thúc.

Với chủ đề "Giáo hội Công giáo tại Trung Ðông: hiệp thông và chứng từ", Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông khai mạc hôm 10 tháng 10 năm 2010, sẽ bế mạc vào ngày Chúa Nhựt 24 tháng 10 năm 2010. Trong những ngày này, các nghị phụ đang tìm cách thống nhứt các đề nghị được đưa ra trong hai tuần lễ làm việc vừa qua.

Tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng, Ðức thượng phụ Antonios Naguib, người sẽ được Ðức thánh cha Benedicto XVI tấn phong Hồng y vào ngày 20 tháng 11 năm 2010, đã làm việc với các thư ký và tường trình viên của các nhóm làm việc theo ngôn ngữ, để thống nhứt các đề nghị.

Danh sách các đề nghị được trình lại cho các nghị phụ để duyệt xét. Thứ Sáu 22 tháng 10 năm 2010, tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng và các cộng sự viên họp nhau để soạn thảo lần cuối cùng danh sách các đề nghị. Danh sách này sẽ được trình bày trong phiên họp chung lần thứ 14 vào sáng thứ Bảy 23 tháng 10 năm 2010.

Trong phiên họp chung này, 185 nghị phụ sẽ bỏ phiếu để thông qua danh sách chung cục các đề nghị. Ðể được thông qua, mỗi đề nghị cần phải có ít nhứt hai phần ba số phiếu của các nghị phụ.

Một khi đã được thông qua, danh sách các đề nghị sẽ được đệ trình lên Ðức thánh cha là người sẽ quyết định công bố hay không. Ðức thánh cha sẽ dựa trên những đề nghị này để soạn thảo tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục.

Trong khi chờ đợi, dự thảo sứ điệp của Thượng hội đồng Giám mục đã được trình bày và thảo luận hôm thứ Bảy 16 tháng 10 năm 2010. Sứ điệp sẽ được cho công bố vào ngày Chúa Nhật 24 tháng 10 năm 2010 trong thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng do Ðức thánh cha chủ sự tại vương cung thánh đường thánh Phero.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page