Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung đông có thể giúp hiểu

những thực tại của vùng này

 

Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông có thể giúp hiểu những thực tại của vùng này.

Roma [Zenit 20/10/2010] - Sáng hội "Pave the Way Foundation" [mở ra con đường] có trụ sở tại New York, Hoa kỳ, hy vọng rằng Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông giúp hiểu biết hơn về những thực tại của vùng này.

Sáng hội "Pave the Way" là một tổ chức không tôn giáo với tôn chỉ cổ võ hòa bình và thông cảm giữa các tôn giáo.

Ông Gary Krupp, chủ tịch của Sáng hội khẳng định rằng "bao lâu các phe phái không tìm hiểu một cách khách quan mọi dân tộc, thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình".

Nhắc đến những căng thẳng giữa Israel và Palestine, ông Krupp cho rằng "cần phải nhìn nhận sự đau khổ của dân tộc Palestine" nhứt là những người tỵ nạn hiện đang sống trong các trại tỵ nạn, kể cả tại các nước Á rập. Nhưng theo ông, cũng cần phải nhìn nhận nỗi khổ đau của người Israel, hiện đang phải hứng chịu những trả đủa của những người khủng bố.

Về phần mình, giám đốc của Sáng hội là ông John Drexel than phiền rằng các cơ quan truyền thông chỉ lên án các cuộc trả đủa của Israel, chú trọng đến những khía cạnh tiêu cực, mà không màng đến vô số những hành động tương trợ tích cực giữa người Israel và người Palestine.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page