Diễn đàn Chính thống - Công giáo

 

Diễn đàn Chính thống - Công giáo.

Ðảo Rhodes, Hy lạp [Zenit 19/10/2010] - Ðại diện Công giáo và Chính thống thảo luận về các mối quan hệ của các Giáo hội với các nhà nước liên hệ tại Âu Châu.

Với chủ đề "Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội: những viễn tượng thần học và lịch sử", Diễn Ðàn Chính thống - Công giáo lần thứ 2 đã được tổ chức tại đảo Rhodes, Hy lạp, do sáng kiến của Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I.

Từ ngày thứ Hai 18 cho đến thứ Sáu 22 tháng 10 năm 2010, 17 đại diện của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu và 17 đại diện của các Giáo hội Chính thống tại Âu Châu thảo luận về "quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội tại các nước Âu châu".

Theo chương trình nghị sự chính thức, cuộc gặp gỡ này sẽ cho phép vạch ra những mô thức khác nhau và những giải pháp được các nhà nước khác nhau đề ra để xác định các mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội tại Âu Châu cũng như quy chế của các cơ cấu mục vụ, xã hội và giáo dục của các Giáo hội.

Một cách cụ thể, đại diện của hai Giáo hội thảo luận về những khía cạnh như: mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội dưới cái nhìn thần học và lịch sử, cách thế các Giáo hội sống mối quan hệ này, giáo luật và luân lý, công ích và sự phục vụ của Giáo hội.

Một thông cáo của Hội đồng Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng Diễn Ðàn này không hề thay thế cho Ủy ban hổn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống.

Theo thông cáo, Diễn Ðàn chỉ bàn đến những vấn đề xã hội và văn hóa có tầm quan trọng đặc biệt đối với hiện tại và tương lai của nhân loại và tại Âu châu nói riêng.

Xuyên qua Diễn đàn này, hai Giáo hội cũng muốn nói lên các mối quan tâm của mình về thế giới và một cách đặc biệt về Âu châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page