Một Giám mục Anh giáo kêu gọi Anh quốc

nên nhìn nhận trách nhiệm của mình

trong việc gây bất ổn cho Trung Ðông

 

Một Giám mục Anh giáo kêu gọi Anh quốc nên nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc gây bất ổn cho Trung Ðông.

Anh quốc [CWN 15/10/2010] - Một vị Giám mục Anh giáo đại diện của Giáo hội Anh giáo tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông tuyên bố rằng Anh Quốc nên nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc gây bất ổn tại Trung đông.

Trong bài phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới hiện đang diễn ra tại Roma, Ðức cha Michael Langrish, đại diện của Giáo hội Anh giáo tại Thượng hội đồng, nói rằng Anh quốc phải nhìn nhận vai trò lịch sử của mình trong việc thiết lập những cơ cấu chính trị khiến tạo ra những căng thẳng trường kỳ trong vùng. Vị Giám mục này nói đến việc Anh quốc chiếm đóng lãnh thổ Palestine và sau đó tiến hành chia cắt lãnh thổ này.

Theo Ðức cha Langrish, Anh quốc phải ngày càng hiểu rõ hơn và chấp nhận những hậu quả của chính sách ngoại giao của nước này trong 100 năm qua.

Vị Giám mục đại diện của Giáo hội Anh giáo cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải duy trì các cơ cấu tổ chức của các Giáo hội Kitô tại Trung đông. Ðức cha Langrish nói rằng Kitô giáo đã hiện diện và có một truyền thống lâu đời tại Trung đông. Ðây là một sự hiện diện quan trọng cho Giáo hội trên toàn thế giới. Theo ngài, nếu các tín hữu Kitô tiếp tục bỏ nước ra đi thì đây sẽ là một tai họa cho Giáo hội hoàn vũ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page