Các nghị phụ Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung đông

mong muốn có một ngày chung

để cử hành Lễ Phục Sinh

 

Các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông mong muốn có một ngày chung để cử hành Lễ Phục Sinh.

Vatican [CWN 15/10/2010] - Các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông đang diễn ra tại Roma mong muốn Lễ Phục Sinh được Công giáo, Chính thống và các tín hữu Kitô khác cử hành cùng một ngày.

Trong bài phát biểu tại phiên họp chung hôm 15 tháng 10 năm 2010, Ðức cha William Shomali, Giám mục phụ tá Tòa thượng phụ Latinh Gierusalem, nói rằng thỏa thuận có một ngày chung để cử hành Lễ Phục Sinh sẽ là "một dấu hiệu tích cực cho các tín hữu Kitô cũng như không Kitô" trong việc tiến về hiệp nhứt.

Theo hãng tin Công giáo Hoa kỳ CNS, vấn đề "cử hành lễ Phục Sinh trong cùng một ngày" đã được các nghị phụ nêu lên trong các cuộc thảo luận tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông trong những ngày vừa qua.

Tưởng cũng nên nhắc lại: kể từ cuộc cải tổ lịch phụng vụ dưới thời Ðức giáo hoàng Gregorio XIII, người Công giáo và Tin lành cử hành Phục Sinh cùng một ngày, trong khi đó các Giáo hội Chính thống, vốn theo lịch cũ thường được gọi là lịch "Julian", mừng lễ Phục Sinh vào một ngày khác.

Sự khác biệt về ngày lễ này đặt ra nhiều vấn đề cho các tín hữu thuộc các nghi lễ khác nhau đang sống tại Trung Ðông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page