Kỷ niệm 750 năm

nhà thờ chính tòa Chartres tại Pháp

được thánh hiến

 

Kỷ niệm 750 năm nhà thờ chính tòa Chartres tại Pháp được thánh hiến.

Chartres, Pháp quốc [AFP 14/10/2010] - Nhà thờ chính tòa Chartres, Pháp quốc, kỷ niệm 750 năm được thánh hiến.

Ngày 16 tháng 10 năm 2010, Nhà thờ chính tòa Ðức Bà Chartres, một trong những trung tâm Thánh Mẫu quan trọng nhứt tại Pháp, bắt đầu các cuộc lễ kỷ niệm 750 năm ngày được thánh hiến. Các cuộc lễ sẽ kéo dài cho đến ngày 24 tháng 10 năm 2010.

Cha Nicolas Lhoste, phụ tá tại nhà thờ chính tòa, giải thích rằng nhà thờ chính tòa Chartres đã được thánh hiến năm 1260 trước sự hiện diện của Ðức giám mục lúc bấy giờ là Ðức cha Pierre de Mincy, cháu của Ðức cha Henri de Grez, Giám mục Chartres từ năm 1244 đến năm 1246.

Một thánh lễ trọng thể do Ðức cha Michel Pansard, đương kim Giám mục Chartres chủ sự, sẽ được cử hành vào ngày Chúa nhựt 24 tháng 10 năm 2010; 12 cây nến gắn trên 12 cột trụ của nhà thờ sẽ được thắp lên suốt ngày. Ba ca đoàn đến từ Ðức, Anh và Hòa lan cũng như ca đoạn nhà thờ chính tòa Chartres sẽ phụ trách hát trong các cuộc cử hành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page