Tổng thống Ý tiếp các nghị phụ

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung đông

 

Tổng thống Ý tiếp các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Roma [Zenit 14/10/2010] - Tổng thống Ý nói rằng Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông là một biến cố lịch sử.

Hôm thứ Tư 13 tháng 10 năm 2010, tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, đã tiếp kiến một phái đoàn của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Ðiện Quirinale, tổng thống Ý nói rằng cuộc đối thoại liên tôn mà Giáo hội chú tâm đeo đuổi, là một trong những con đường cơ bản để bảo đảm sự hòa giải giữa các nền văn minh.

Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, nói rằng cuộc gặp gỡ của tổng thống Ý với phái đoàn đại diện của Thượng hội đồng Giám mục, đã diển ra trong bầu khí rất thân thiện. Phái đoàn đã cám ơn nước Ý vì mối quan tâm dành cho các nước Trung đông.

Ðức hồng y cũng nhắc lại vai trò của Ý và Liên Âu trong việc nhìn nhận các quyền cơ bản của con người. Theo Ðức hồng y, đây là một sự trợ giúp phi thường bởi vì áp lực của các nước tây phương về việc tôn trọng các quyền này cũng như sự bình đẳng của mọi công dân trong vùng có một trọng lượng đặc biệt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page