Ðại diện Hồi giáo tại Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung đông

nói đến nghĩa vụ phải duy trì sự hiện diện

của các tín hữu Kitô tại Trung đông

 

Ðại diện Hồi giáo tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông nói đến nghĩa vụ phải duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Roma [AFP 14/10/2010] - Một đại diện của Hồi giáo tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông nói rằng người Hồi giáo có nghĩa vụ phải duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại vùng này.

Lên tiếng trong phiên họp chung hôm thứ Năm 14 tháng 10 năm 2010, giáo sĩ Mohammad Sammak, thư ký ủy ban toàn quốc Liban đối thoại Hồi giáo - Kitô giáo, khẳng định rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung đông là một sự cần thiết và duy trì sự hiện diện nay là một "nghĩa vụ Hồi giáo".

Tưởng cũng nên nhắc lại dân số Trung đông hiện nay có khoảng 356 triệu người. Trong số này chỉ có 20 triệu tín hữu Kitô. Số người Công giáo trong toàn vùng là 5 triệu người.

Nhấn mạnh về nguy cơ bị "xói mòn" của Kitô giáo trong vùng, ông Sammak nói rằng "các tín hữu Kitô hiện diện tại Trung đông để cùng hoạt động với người Hồi giáo. Sự hiện diện của họ cũng cần thiết như sự hiện diện của người Hồi giáo. Ðây là một sự hiện diện cần thiết cho Ðông phương cũng như toàn thế giới".

Theo ông Sammak, duy trì sự hiện diện của Kitô giáo là một nghĩa vụ chung của người Hồi giáo cũng như các tín hữu Kitô.

Ông tổng thư ký Ủy ban trung ương đối thoại Hồi giáo - Kitô giáo tại Liban, là nơi có đông người Công giáo nhứt trong vùng, cũng đề cao vai trò của các tín hữu Kitô tại Israel và các lãnh thổ Palestine. Ông nói rằng các tín hữu Kitô luôn ở tuyến đầu để chống lại sự chiếm đóng của Israel và kháng cự để bảo vệ chủ quyền quốc gia Palestine.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page