Tầm quan trọng của

đời sống viện tu tại trung đông

 

Tầm quan trọng của đời sống viện tu tại trung đông.

Roma [Zenit 13/10/2010] - Một nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông nói đến tầm quan trọng của đời sống viện tu trong việc canh tân các Giáo hội đông phương.

Trong bài phát biểu trong phiên họp chung hôm thứ Ba 12 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Ramzi Garmou, Tổng giám mục Teheran, chủ tịch Hội đồng Giám mục Iran, ghi nhận rằng các đan viện đã "hầu như biến mất" khỏi các Giáo hội đông phương. Theo ngài, đây là một mất mát lớn lao.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Iran giải thích rằng đời sống viện tu đã phát xuất từ Ðông phương. Hình thức tu trì này đã là khởi điểm của một công cuộc truyền giáo tuyệt vời trong những thế kỷ đầu của Giáo hội.

Ðức cha Garmou cũng nhắc lại rằng các Ðức giám mục tiên khởi đều được chọn giữa các tu sĩ vì đời sống thiêng liêng sâu xa của các ngài cũng như kinh nghiệm của các ngài "trong việc Chúa".

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Iran, "kinh nghiệm nghìn đời của Giáo hội cho chúng ta thấy rằng cầu nguyện là linh hồn của truyền giáo. Chính nhờ cầu nguyện mà mọi hoạt động của Giáo hội được phong phú và mang lại hoa trái. Tất cả những ai đã tham gia vào việc canh tân Giáo hội và mang lại cho Giáo hội bộ mặt trẻ trung đẹp đẽ đều là những người "cầu nguyện". Ðức Cha Garmou nói: "Chính vì thế mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện không ngừng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page