Một nghị phụ Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung đông

đề nghị thành lập

" các linh mục không biên giới"

 

Một nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông đề nghị thành lập "các linh mục không biên giới".

Vatican [AFP 12/10/2010] - Một nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông đề nghị thành lập hội các "linh mục không biên giới".

Trong phiên họp chung hôm thứ Ba 12 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Giorgio Bertin, Giám mục Djibouti, đã đề nghị thành lập hội "các linh mục không biên giới" để làm việc trong những nơi cần được giúp đỡ khẩn cấp".

Theo vị Giám mục này, cũng giống như hội "y sĩ không biên giới", các linh mục hay tu sĩ không biên giới sẽ tình nguyện đi làm việc trong một thời gian nhứt định.

Ðức cha Bertin giải thích rằng có những trường hợp khẩn cấp không có linh mục được chỉ định hoặc không đủ linh mục. Ngài nêu lên câu hỏi: tại sao tại Trung đông cũng như trong Giáo hội phổ quát, không chia sẻ các linh mục cho nhau bằng cách thành lập một tổ chức để giúp đáp ứng những hoàn cảnh khẩn cấp này?

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page