Tuần hành vì sự sống tại Nam Hàn

 

Tuần hành vì sự sống tại Nam Hàn.

Seoul [Asianews 11/10/2010] - Nhiều người Nam Hàn tham gia cuộc tuần hành vì sự sống.

Hôm Chúa Nhựt 10 tháng 10 năm 2010, trên 600 người đã tham gia cuộc tuần hành để kết thúc một tuần lễ vì sự sống do Trung Tâm Y Tế Công Giáo tại thủ đô Seoul, Nam hàn tổ chức.

Ðược biết Trung Tâm Y Tế Công Giáo Seoul đã thiết lập Quỹ tôn trọng sự sống nhằm gây ý thức về sức khỏe của người già và người nghèo cũng như khuyến khích dân chúng, nhứt là các nhân viên y tế, phát huy nền văn hóa sự sống.

Trong chiến dịch kéo dài từ ngày 4 đến 9 tháng 10 năm 2010, các thiện nguyện viên của Trung Tâm Y Tế Công Giáo đã dựng lên các trạm thông tin trước các bệnh viện chính tại thủ đô và tổ chức nhiều sinh hoạt khác. Số tiền quyên được trong chiến dịch sẽ được trao cho một bệnh viện gồm 100 giường dành cho người già cũng như tài trợ cho cuộc nghiên cứu về các bệnh nhân trong giai đoạn cuối cùng và huấn luyện nhân viên của bệnh viện.

Cha Remigio Lee Dong Ik, giám đốc Trung tâm y tế Công giáo cho biết lúc đầu Trung tâm đã nhận được nhiều đóng góp của người dân thường. Với số tiền này, Trung tâm đã giúp đỡ người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

Theo cha Ik, một sáng kiến như thế giúp cho Trung Tâm trở về với lý tưởng lúc ban đầu là phục vụ dân chúng mà không có phương tiện tài chính nào và cho họ cảm nhận được quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là người y sĩ tuyệt hảo.

Năm 1936, một nhóm người Công giáo đã thành lập Trung Tâm Y Tế Công Giáo để chăm sóc miễn phí cho các gia đình nghèo, người già cả và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Trong những năm đầu, Trung Tâm chỉ có một bệnh viện với 15 bác sĩ và 24 giường bệnh. Nhờ sự quảng đại đóng góp của người Công giáo trên toàn quốc, Trung Tâm đã cho xây cất một trong những hệ thống bệnh viện quan trọng nhứt tại Nam Hàn. Hiện nay Trung Tâm có tất cả 8 bệnh viện, 5,200 giường bệnh, một trường y khoa và một trường đào tạo y tá.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page