Các nghị phụ thảo luận những chủ đề

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung đông

 

Các nghị phụ thảo luận những chủ đề Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Roma [CWN 11/10/2010] - Các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về trung đông đã bắt đầu các cuộc thảo luận.

Sáng thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông đã bắt đầu thảo luận về các chủ đề của Thượng hội đồng.

Sau bài nói chuyện của Ðức thánh cha Benedicto XVI và Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội Công giáo đông phương, Ðức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới, đã trình bày sơ lược về hiện tình của các tín hữu Công giáo tại trung đông. Dân số Trung đông hiện có khoảng 356 triệu người. Trong số này người Công giáo chỉ có khoảng 5 triệu 7 trăm ngàn người, nghĩa là khoảng 1.6 phần trăm. Người Công giáo cũng là một thiểu số giữa các tín hữu Kitô khác trong vùng. Theo ước tính, tổng số Kitô hữu tại Trung đông là khoảng 20 triệu người, phần lớn theo Chính thống giáo.

Trong bài tường trình của ngài, Ðức thượng phụ Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria, tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng, nói rằng mặc dù chỉ là một thiếu số trong vùng, các tín hữu Kitô vẫn tỏa sáng và đây là điều cần được nâng đỡ và khuyến khích. Ðức thượng phụ nói đến một số áp lực chính trị đối với các tín hữu Kitô, nhứt lạ tại những nước như Iraq, Liban và Ai cập. Theo Ðức thượng phụ, trong toàn vùng, cần phải đòi hỏi tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô là những người thường phải đương đầu với nhiều nghịch cảnh. Sự kiện các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi là một vấn đề thường xuyên của Giáo hội trong vùng. Cộng đồng Kitô cần phải tìm ra những phương cách để khuyến khích các gia đình trẻ ở lại trong xứ sở, bảo đảm an ninh cho họ và giúp họ có được niềm hy vọng vào tương lai để có thể làm chứng cho đức tin trong vùng đất của các thánh tông đồ.

Trong bài tường trình, Ðức thượng phụ Alexandria cũng nói đến mối quan hệ giữa các Giáo hội Công giáo đông phương cũng như giữa người Công giáo và các tín hữu Kitô khác. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải đề cao những truyền thống của các Giáo hội đông phương, nhứt là các truyền thống phụng vụ.

Ngoài ra, Ðức thượng phụ cũng đề cập đến các quan hệ với các tôn giáo độc thần khác. Ngài nói rằng Giáo hội cần phải lên án mọi hình thức bài Do thái.

Trong quan hệ với người Hồi giáo, Ðức thượng phụ Naguib nói rằng hoạt động của Giáo hội khá phức tạp bởi vì "người Hồi giáo nói chung không phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Tình trạng này khiến cho các tín hữu Kitô không được nhìn nhận như công dân. Tình trạng lại càng nghiêm trọng hơn vì sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan. Theo ngài, giải pháp thích hợp là "giáo dục về hòa bình và loại trừ mọi thành kiến ra khỏi sách giáo khoa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page