Tường trình viên

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

phê bình lời tuyên thệ

trung thành với nhà nước Israel

 

Tường trình viên Thượng hội đồng Giám mục thế giới phê bình lời tuyên thệ trung thành với nhà nước Israel.

Vatican [AFP 11/10/2010] - Tường trình viên Thượng hội đồng Giám mục thế giới phê bình dự luật được chính phủ Israel thông qua theo đó những người không phải là Do thái muốn nhập quốc tịch phải tuyên thệ trung thành với "Nhà nước Do thái và dân chủ Israel".

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria thuộc nghi lễ Copte, cho rằng chính phủ Israel đã tự mâu thuẫn với chính mình khi đề ra một dự luật như thế.

Ðức thượng phụ Naguib được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Với tư cách cá nhân, vị thượng phụ người Ai cập này nói rằng "người ta không thể vừa rêu rao dân chủ lại vừa áp đặt một tôn giáo".

Ðược biết: hôm Chúa nhựt 10 tháng 10 năm 2010, chính phủ Israel đã đưa ra dự luật nhằm cưỡng bách những người không phải là Do thái muốn nhập quốc tịch phải tuyên thệ trung thành với "Nhà nước Do thái và dân chủ".

Dự luật đã bị một số bộ trưởng và lãnh tụ đối lập cực lực phản đối.

Bộ trưởng đặc trách về thiểu số Á rập nói rằng dự luật có tính kỳ thị chủng tộc, bởi vì nó nhắm vào những người Palestine muốn định cư tại Israel sau khi kết hôn với những người Israel gốc Á rập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page