Kitô hữu, Do thái và Hồi giáo tại Hoa kỳ

cầu nguyện cho Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung đông

 

Kitô hữu, Do thái và Hồi giáo tại Hoa kỳ cầu nguyện cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Brooklyn, Hoa kỳ [CNS 8/10/2010] - Các tín hữu Kitô, người Do thái và Hồi giáo tại Hoa kỳ cầu nguyện cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông được thành công.

Hôm 6 tháng 10 năm 2010, các tín hữu Kitô, người Do thái và tín đồ Hồi giáo đã tập trung tại Brooklyn, bang New York, Hoa kỳ, để cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông và Thượng hội đồng Giám mục thế giới đặc biệt về Trung đông được thành công tốt đẹp.

Ðược biết đại diện của các cộng đồng Do thái, Chính thống, Druze, Công giáo, Hồi giáo Sunni và Shiite đã đến nhà thờ chính tòa thánh Giacobe tại Brooklyn để tham dự một buổi cầu nguyện liên tôn do Giáo phận Brooklyn và Giáo hạt Maronit tại đây đồng tổ chức.

Chủ tọa buổi cầu nguyện liên tôn là Ðức cha Gregory Mansour, Giám mục giám hạt Maronit tại Brooklyn, người được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm thành viên tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Trong số 185 thành viên có quyền bỏ phiếu tại Thượng hội đồng, có 12 vị đến từ Hoa kỳ và Canada. Hầu hết các Ðức giám mục đến từ Bắc Mỹ đều thuộc các Giáo hội Công giáo đông phương như Melkit, Maronit, Calde, Syria, Armeni hay Copte.

Ngoài ra, theo Ðức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng, đây là lần đầu tiên tiếng Á rập được phép xử dụng trong Thượng hội đồng Giám mục thế giới.

Cũng thế, trong suốt thời gian Thượng hội đồng từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010, Ðài Phát Thanh Vatican cũng sẽ đưa tin bằng tiếng Hy bá lai để giúp đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page