Ðức thánh cha kêu gọi

các tôn giáo loại trừ bạo động

 

Ðức thánh cha kêu gọi các tôn giáo loại trừ bạo động.

Vatican [AFP 10/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các tôn giáo loại trừ bạo động.

Trong thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông chiều Chúa nhựt 10 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha đã kêu gọi ba tôn giáo hiện diện tại Trung đông là Hồi giáo, Do thái và Kitô giáo hãy loại trừ bạo động.

Ðức thánh cha tái khẳng định rằng hòa bình là điều tối cần cho sự phát triển hài hòa của tất cả mọi cư dân trong vùng.

Ngài kêu gọi ba tôn giáo lớn tại Trung đông hãy thăng tiến những giá trị thiêng liêng và văn hóa có sức liên kết con người lại với nhau và loại trừ mọi hình thức bạo động. Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vì hiện nay chủ nghĩa hồi giáo cực đoan đang gia tăng mạnh mẽ tại nhiều nước trong vùng.

Ðức thánh cha cũng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy góp phần củng cố một giải pháp hòa bình khả thi, khả tín và có tính xây dựng.

Nhìn nhận những khó khăn họ đang trải qua, Ðức thánh cha cũng kêu mời các tín hữu Kitô tại Trung Ðông, nơi mà ngài gọi là "chiếc nôi của Giáo hội", hãy tiếp tục là những viên đá sống động của Giáo hội. Những điều kiện sống bấp bênh của các cộng đồng Kitô thiểu số trong vùng đã khiến cho nhiều người phải bỏ nước ra đi. Hiện này trong toàn vùng chỉ còn khoảng 20 triệu tín hữu Kitô, trong số này chỉ có 5 triệu người Công giáo trên một tổng số dân là 356 triệu người.

Nhưng theo Ðức thánh cha, "sống một cách đứng đáng trong quê hương của mình là một quyền cơ bản. Do đó, cần phải cổ võ những điều kiện công lý và hòa bình vốn là những điều kiện cần thiết cho một cuộc phát triển hài hòa của mọi người dân trong vùng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page