Luật tự nhiên là nền tảng

của luật pháp và xã hội dân chủ

 

Luật tự nhiên là nền tảng của luật pháp và xã hội dân chủ.

Washington [CWN 5/10/2010] - Tòa thánh kêu gọi nhìn nhận luật tự nhiên như nền tảng của luật pháp và xã hội dân chủ.

Trong một thánh lễ cử hành tại Washington nhân dịp khai mạc nhiệm kỳ của Tối cao pháp viện Hoa kỳ, Ðức cha Augustine DiNoia, thư ký bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, đã nhấn mạnh rằng luật tự nhiên là nền tảng của luật pháp và xã hội dân chủ.

Tham dự thánh lễ có 6 vị thẩm phán Công giáo của Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ và phó tổng thống Joe Biden.

Theo Ðức cha thư ký bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, luật pháp đặt căn bản trên một số nguyên tắc. Biết được các nguyên tắc này cũng có nghĩa là tham dự vào luật thiên định. Những nguyên tắc đó là: đeo đuổi công ích xuyên qua việc tôn trọng luật tự nhiên, phẩm giá con người, sự sống bất khả xâm phạm của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, tính thánh thiêng của hôn nhân, công lý đối với người nghèo, bảo vệ vị thành niên v.v..

Ðức cha DiNoia nói rằng mặc dù chịu ảnh hưởng sâu xa của Do thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, các nguyên tắc này vẫn vượt qua mọi khác biệt về văn hóa và tôn giáo.

Theo ngài, con người không những không có tự do hơn mà lại càng gặp nguy hiểm lớn lao hơn nếu chối bỏ Thiên Chúa. Lịch sử bi thảm của thế kỷ trước, như Ðức thánh cha Benedicto XVI đã không ngừng nhắc nhở, chứng minh rằng khi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người sẽ không có tự do hơn mà còn gặp nguy khốn nhiều hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page