Một lãnh đạo Hồi giáo Iran

được mời tham dự Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung đông

 

Một lãnh đạo Hồi giáo Iran được mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Roma [AFP 5/10/2010] - Một đạo trưởng Hồi giáo Iran được Ðức thánh cha Benedicto XVI mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Theo hãng tin tôn giáo I. Media, một đạo trưởng Hồi giáo Iran cũng như một đại diện Hồi giáo và một giáo trưởng Do thái được Ðức thánh cha mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông sẽ khai diễn tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010.

Cùng với gần 200 vị nghị phụ, 36 chuyên gia và 34 quan sát viên, các vị khách mời đặc biệt trên đây sẽ phát biểu trong 2 tuần lễ làm việc của Thượng hội đồng.

Ðây là lần đầu tiên Tòa thánh mời đại diện Hồi giáo tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới. Vị đạo trưởng Iran được mời là ông Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, hiện là giáo sư luật tại trường Ðại học Teheran và là thành viên của Hàn lâm viện khoa học Iran.

Vị đại diện Hồi giáo thứ hai được mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục về Trung đông là ông Mohammad Sammak, thư ký của Ủy ban toàn quốc Liban về đối thoại Hồi giáo - Kitô giáo. Ông Sammak cũng là cố vấn chính trị của đại giáo trưởng Hồi giáo Liban và cố vấn của thủ tướng nước này.

Về phía Do thái, vị khách được mời là giáo trưởng David Rosen, giám đốc phân bộ liên tôn của Ủy ban Do thái quốc tế.

Dạo tháng 5 năm 2009, vị đại giáo trưởng Do thái này đã cùng với Ðức thánh cha cầu nguyện cho hòa bình sau một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Nazareth.

Giáo trưởng David Rosen là nhà lãnh đạo Do thái thứ hai được mời tham dự một Thượng hội đồng Giám mục thế giới. Tháng 10 năm 2008, đại giáo trưởng Haifa, ông Shear Yashuv Cohen là người đầu tiên được mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Lời Chúa.

Ðây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Do thái cùng có mặt trong một Thượng hội đồng Giám mục thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page