Những viên đá sống động

tại Thánh Ðịa

 

Những viên đá sống động tại Thánh Ðịa.

Thánh Ðịa [CNA 2/10/2010] - Ðức cha tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới khẳng định rằng Thánh Ðịa vẫn luôn có "những viên đá Kitô sống động".

Ðức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới và người tổ chức Thượng hội đồng về Trung đông nói rằng Thượng hội đồng sắp tới có mục đích đề cao sự hiện diện của Giáo hội và các tín hữu Kitô trong vùng.

Trong một bài viết được cho phổ biến trên trang mạng "Thánh Ðịa", Ðức cha Eterovic nói rằng vì chỗ đứng đặc biệt của Thánh Ðịa đối với Giáo hội hoàn vũ, Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sắp tới là một biến cố quan trọng đối với mọi người chứ không chỉ riêng cho các tín hữu kito tại Trung đông.

Theo đức cha tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, tính cách phổ quát của Thượng hội đồng là điều hiễn nhiên. Tham dự Thượng hội đồng không chỉ có các vị Thượng phụ và Giám mục Trung Ðông mà còn có cả các vị đại diện của các Hội đồng Giám mục tích cực hiện diện trong vùng, các giáo hội Chính thống, Hồi giáo và Do thái.

300 tham dự viên, trong đó có 150 Giám mục và Thượng phụ từ Trung Ðông sẽ có mặt trong Thượng hội đồng. Chính Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng sẽ tham dự các buổi thảo luận trong buổi sáng và các phiên họp chung vào buổi chiều.

Các cuộc thảo luận của các nghị phụ sẽ dựa trên các câu trả lời đã được các vị nghị phụ và Giám mục gởi về Roma. Các câu trả lời này đã được đúc kết thành "Tài liệu làm việc" đã được đức thánh cha cho công bố nhân dịp viếng thăm Chypre hồi tháng 6 năm 2010.

Về chủ đề hòa bình tại Trung đông, Ðức cha Eterovic nói rằng cần phải có một sự hoán cãi tâm hồn. Mặc dù Thượng hội đồng Giám mục không có tính cách chính trị, các tham dự viên cũng không thể không bàn đến hoàn cảnh khó khăn hiện nay của các tín hữu Kitô tại nhiều nước ở Trung đông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page