Các tín hữu Kitô Kirkuk, Iraq

được mời gọi cầu nguyện cho

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung Ðông

 

Các tín hữu Kitô Kirkuk, Iraq, được mời gọi cầu nguyện cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông.

Kirkuk, Iraq [Asianews 2/10/2010] - Các tín hữu Kitô tại Kirkuk, Iraq, được mời gọi cầu nguyện cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, miền Bắc Iraq, đã kêu gọi các tín hữu dành các thánh lễ hồi cuối tuần qua để cầu nguyện cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010.

Trong lời kêu gọi, Ðức tổng giám mục Kirkuk nhấn mạnh rằng "Thượng hội đồng Giám mục thế giới là một biến cố rất quan trọng cho Giáo hội Công giáo tại Trung Ðông. Ngài nói rằng đây là cơ hội duy nhứt để các tín hữu Kitô tỏ tình hiệp thông và liên đới ngỏ hầu không chỉ để sống còn, mà còn để làm chứng bằng sự hiện diện sống động của mình.

Các tín hữu Kitô tại Trung đông là một thành phần quan trọng trong một vùng đã bị tàn phá vì chiến tranh, khủng bố và tình trạng bất ổn chính trị tại các nước Hồi giáo.

Ðược qui tụ theo thỉnh cầu của các Ðức giám mục Trung đông, Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sẽ phân tách một số vấn đề như di dân, tự do tôn giáo, đại kết và sự hiệp nhứt giữa các tín hữu Kitô trong vùng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page