Ðức cha chủ tịch

Hội đồng Giám mục Phi luật tân

tuyên bố: không hề đe dọa vạ tuyệt thông

cho tổng thống nước này

 

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân tuyên bố: không hề đe dọa vạ tuyệt thông cho tổng thống nước này.

Manila, Phi luật tân [CWN 1/10/2010] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân bác bỏ mọi nguồn tin cho rằng Giáo hội sẽ ra vạ tuyệt thông cho tổng thống nước này vì lập trường ủng hộ kế hoạch hóa gia đình của ông.

Hôm 30 tháng 9 năm 2010, nhiều nguồn tin đã trích dẫn lời của Ðức cha Nereo Odchimar, Giám mục Tandag, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, theo đó hàng giáo phẩm nước này sẽ có biện pháp đối với lập trường ủng hộ phá thai của tổng thống Benigno Aquino. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Veritas, Ðức cha Odchimar nói rằng "vạ tuyệt thông" là điều có thể có. Nhiều hãng tin đã giải thích rằng đây là một lời đe dọa của Giáo hội.

Tuy nhiên, mới đây, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân làm sáng tỏ lập trường của mình và nói rằng, mặc dù các Ðức giám mục rất thất vọng về lập trường của tổng thống Aquino, nhưng không hề nghĩ đến việc ra vạ tuyệt thông.

Các Ðức giám mục Phi rất mong được gặp tổng thống Aquino để thảo luận về chương trình kế hoạch hóa gia đình được chính phủ đề ra. Một chức sắc trong Hội đồng Giám mục nước này nhấn mạnh rằng Giáo hội sẽ không bao giờ rút lại lập trường chống chương trình kế hoạch hóa gia đình và nếu cần sẽ tỏ rõ lập trường bằng sự bất tuân phục.

Về phần mình, một phát ngôn viên của tổng thống Aquino cũng nói rằng tổng thống sẽ không thay đổi lập trường vì có sự chống đối của Giáo hội. Người phát ngôn này khẳng định: "Tổng thống không chỉ là tổng thống của người Công giáo, mà còn là của những người thuộc các tôn giáo khác".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page