Các tín đồ Hồi giáo và Kitô tại Ấn độ

xin Ðức thánh cha và các nhà lãnh đạo thế giới

can thiệp để ngăn chận việc đốt Kinh Coran

 

Các tín đồ Hồi giáo và Kitô tại Ấn độ xin Ðức thánh cha và các nhà lãnh đạo thế giới can thiệp để ngăn chận việc đốt Kinh Coran.

Bhopal, Ấn độ [Ucanews 26/8/2010] - Các tín đồ Hồi giáo và Kitô tại bang Madhya Pradesh, Ấn độ xin Ðức thánh cha Benedicto XVI và các nhà lãnh đạo thế giới can thiệp để ngăn chận việc đốt Kinh Coran.

Ðược biết: một tổ chức tin lành tại bang Florida, Hoa Kỳ, loan báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi lễ "công khai đốt Kinh Coran" vào ngày 11 tháng 9 năm 2010.

Ông Mazood Ahammad Khan, thư ký ủy ban điều phối Hồi giáo Ấn độ, cho biết các tín đồ Hồi giáo và người Công giáo tại bang Madhya Pradesh đã ký tên vào thỉnh nguyện thư xin Ðức thánh cha và các nhà lãnh đạo thế giới hãy có hành động tích cực hầu ngăn cản ý đồ nói trên.

Ðức cha Leo Cornelio, Tổng giám mục Bhopal, bang Madhya Pradesh và một phái đoàn Hồi giáo đã gặp nhau hôm 24 tháng 8 năm 2010 để lên án ý đồ "đốt Kinh Coran" và thảo luận về những hệ quả mà hành động này có thể tạo ra trong bang.

Một nhà lãnh đạo Hồi giáo tại bang này nói rằng một số lãnh tụ Hồi giáo sẽ phẩn nộ và người Công giáo sẽ nhận lãnh hậu quả này.

Tại buổi gặp gỡ, Ðức cha Cornelio và các lãnh đạo Hồi giáo đã quyết định sẽ viết thư gởi lên Ðức thánh cha, ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc và tổng thống Hoa kỳ để yêu cầu ngăn chận tổ chức Tin lành nói trên thi hành ý định của mình.

Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo nhấn mạnh đến nhu cầu phải tôn trọng tôn giáo của mỗi người cũng như Kinh Thánh và quyền tự do tôn giáo của mỗi người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page