Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

hoan nghênh phán quyết của

một tòa án liên bang ngăn cấm

nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ hoan nghênh phán quyết của một tòa án liên bang ngăn cấm nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Washington [CWN 26/8/2010] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ hoan nghênh phán quyết của một tòa án liên bang ngăn cấm việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 25 tháng 8 năm 2010, Ðức hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston - Houston, bang Texas, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, hoan nghênh việc một tòa án liên bang ra lệnh tạm thời đình chỉ mọi cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Trong tuyên ngôn, Ðức hồng y DiNardo khẳng định rằng phán quyết nói trên là một chiến thắng của lẽ thường và đạo đức sinh học đích thực. Phán quyết cũng bênh vực lập trường mà Hội đồng Giám mục đã đưa ra từ hằng chục năm nay.

Ðức hồng y chủ tịch Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống cũng lên án việc chính phủ dưới thời tổng thống Clinton đã vi phạm tu chính án "Dickey". Với tu chính án này, quốc hội liên bang Hoa kỳ đã ngăn cấm chính phủ không được xử dụng tiền đóng thuế của dân để tài trợ cho cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Ðức hồng y DiNardo nhắc lại rằng năm 1996, quốc hội liên bang đã phê chuẩn tu chính án Dickey để cấm tài trợ cho bất cứ công cuộc nghiên cứu nào trong đó các phôi thai người bị hảm hại hay phá hủy. Tuy nhiên, năm 1999, chính phủ Clinton đã đưa ra một sắc lệnh để cố tình bóp méo tu chính án nói trên hầu lấy quỹ liên bang tài trợ cho công cuộc nghiên cứu.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống, nhiệm vụ của một chính phủ "tốt" là phải xử dụng tiền thuế của dân như thế nào để việc tài trợ phục vụ và tôn trọng sự sống con người, chứ không phải tìm những cách thế mới để trốn tránh trách nhiệm.

Ðức hồng y DiNardo hy vọng rằng phán quyết của tòa án liên bang nói trên sẽ khuyến khích chính phủ cam kết tôn trọng đạo đức trong việc nghiên cứu tế bào gốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page