Lập trường của Tòa thánh

về vụ nước Pháp trục xuất

những người Rom

 

Lập trường của Tòa thánh về vụ nước Pháp trục xuất những người Rom.

Roma [Zenit 31/8/2010] - Nhân vụ nước Pháp trục xuất những người Rom, Tòa thánh khẳng định rằng Giáo hội không đứng về phe hữu hay phe tả.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sau buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 22 tháng 8 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã kêu gọi đón tiếp "những dị biệt chính đáng giữa mọi người" khi đề cập đến việc chính phủ Pháp trục xuất một số người Rom về Rumani và Bulgari.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin "I. Media" hôm 26 tháng 8 năm 2010, Ðức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, khẳng định rằng Giáo hội không hề can thiệp vào các cuộc tranh luận chính trị. Theo ngài, Giáo hội không đứng về phía phe hữu hay phe tả.

Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn nói rằng khi Giáo hội lên tiếng bênh vực quyền con người hay kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người, nhứt là các phụ nữ và trẻ em, Giáo hội không làm chính trị mà chỉ làm mục vụ.

Ðức cha Marchetto nói: "Giáo hội là Giáo hội. Giáo hội không đứng về phe hữu hay phe tả. Giáo hội cũng chẳng đứng ở giữa. Giáo hội chỉ trình bày quan điểm của mình về những gì liên hệ đến luân lý và giáo huấn xã hội của mình".

Theo Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, luân lý không chỉ liên quan đến những vấn đề như tính dục, phá thai hay hôn phối giữa những người đồng tính. Luân lý bao gồm con người toàn diện.

Ðức cha Marchetto khẳng định: "Chúng tôi không muốn đi vào những cuộc tranh luận chính trị. Chúng tôi chỉ bênh vực con người, nhứt là những người phải đau khổ và cần được giúp đỡ để vượt qua các khó khăn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page