Tòa thượng phụ Gierusalem kêu gọi

ngăn chận làn sóng bỏ nước ra đi

của các tín hữu Kitô

 

Tòa thượng phụ Gierusalem kêu gọi ngăn chận làn sóng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô.

Roma [Zenit 24/8/2010] - Tòa thượng phụ Công giáo Gierusalem kêu gọi ngăn chận làn sóng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài phát thanh Vatican, Ðức cha William Shomali, Giám mục phụ tá tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem, khẳng định rằng phân chia Gierusalem giữa Israel và Palestine và Israel phải triệt thoái khỏi những vùng chiếm đóng: đây là hai điểm then chốt cho sự thành công của cuộc thương thuyết về hòa bình tại Thánh Ðịa.

Ðức giám mục phụ tá tòa Thượng phụ Gierusalem đưa ra nhận định trên đây khi đề cập đến việc tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mời đại diện Israel và Palestine đến Washington để tham dự cuộc thương thuyết sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2010.

Ðức cha Shomali đã không tỏ ra phấn khởi về cuộc thương thuyết. Ngài nói rằng đã có không biết bao nhiêu cuộc thương thuyết, nhưng kết quả không đi tới đâu.

Lập lại tuyên bố của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa hồi tháng 5 năm 2010, Ðức cha phụ tá tòa Thượng phụ Gierusalem nói rằng cốt lỏi của vấn đề chính là nguyên tắc "Hai quốc gia". Ðể Palestine trở thành một quốc gia bền vững, nó cần phải có tất cả những thành tố của một quốc gia như lãnh thổ, thủ đô, các điều kiện sinh sống. Như vậy, không những Palestine phải được công nhận như một quốc gia, mà phải là một quốc gia "vững chắc" với tất cả mọi điều kiện để sống còn.

Ðề cập đến số phận của Cộng đồng Kitô tại Thánh địa, Ðức cha Shomali nói rằng các tín hữu Kitô sẽ không bỏ nước ra đi nếu các cuộc thương thuyết thành công.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page