Báo Người quan sát Roma tố cáo

các tổ chức quốc tế cổ võ phá thai

 

Báo Người quan sát Roma tố cáo các tổ chức quốc tế cổ võ phá thai.

Roma [Zenit 24/8/2010] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, tố cáo các tổ chức quốc tế cổ võ phá thai.

Nhân dịp Liên hiệp quốc khai mạc Năm quốc tế giới trẻ vào ngày 12 tháng 8 năm 2010, một số tổ chức quốc tế tìm cách vận động để phá thai được xem như một thứ quyền của con người.

Trong số ra ngày 23 và 24 tháng 8 năm 2010, Báo Người Quan Sát Roma nhấn mạnh rằng trong số các tổ chức quốc tế cổ võ phá thai có Quỹ Dân Số của Liên Hiệp Quốc.

Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh cho biết: trên trang mạng của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc, người ta đọc được nhiều sáng kiến do Liên hiệp quốc đề ra nhằm cổ võ giới trẻ "xử dụng các dịch vụ y tế tính dục và sinh sản". Theo báo người quan sát Roma, đây là kiểu nói ám chỉ đến ngừa thai và phá thai cũng như cổ võ cho việc giáo dục tình dục.

Báo Người Quan Sát Roma lấy làm tiếc là trong các tài liệu được phổ biến tại Hội Nghị chuẩn bị hiện đang diễn ra tại Mehico từ ngày 23 đến 27 tháng 8 năm 2010, không thấy nhắc đến Công ước về quyền của trẻ em.

Theo tờ báo của Tòa thánh, mặc dù không phải là một văn kiện hoàn hảo, Công ước về quyền trẻ em cũng đã ghi rõ các quyền và bổn phận của cha mẹ trong việc dưỡng dục con cái. Trong khi đó, tại hội nghị chuẩn bị nói trên, người ta không thấy nhắc đến những tiếng như "trẻ em" và "cha mẹ".

Báo Người Quan Sát Roma viết rằng đây là một sự thiếu sót có chủ ý. Nó phản ánh một quan niệm cực đoan về sự tự trị của giới trẻ nhằm cắt đứt các liên hệ giữa cha mẹ và con cái và như vậy chạm đến chính cốt lõi của gia đình.

Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh kêu gọi hãy quan tâm đến "Ðại Hiến Chương về các giá trị của một nền văn minh mới" được "Nghị Viện Ðại Ðồng của Giới Trẻ" trình bày tại Liên Hiệp Quốc trong tháng 8 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page