Giáo hội tại Pháp chuẩn bị

Ðại hội giới trẻ thế giới

 

Giáo hội tại Pháp chuẩn bị Ðại hội giới trẻ thế giới.

Paris [Zenit 19/8/2010] - Giáo hội tại Pháp chuẩn bị Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Trong khuôn khổ chuẩn bị Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ khai diễn tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011, 200 đại diện của các Giáo phận, cộng đoàn và phong trào Giáo hội tại Pháp sẽ gặp nhau tại Taize từ ngày 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 năm 2010. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, cha Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền Dòng Ða Minh, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ mà mục đích là để trao đổi và huấn luyện hầu chuẩn bị cho việc tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới của phái đoàn Pháp mang lại kết quả tốt đẹp.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chủ đề của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid là câu được trích từ thư của thánh Phaolo gởi giáo đoàn Colosse "Cắm rễ sâu trong Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin".

Ðại hội giới trẻ thế giới đã được đức Gioan Phaolo II thiết lập năm 1986. Biến cố thế giới này qui tụ hằng triệu bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi đến từ khắp năm châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page