Bản dịch mới của Sách Lễ bằng Anh ngữ

sẽ được xử dụng vào mùa Vọng năm 2010

 

Bản dịch mới của Sách Lễ bằng Anh ngữ sẽ được xử dụng vào mùa Vọng năm 2010.

Vatican [CWN 20/8/2010] - Bản dịch Anh ngữ mới của Sách Lễ sẽ được xử dụng vào Mùa Vọng năm 2010.

Tòa thánh đã phê chuẩn bản dịch Anh ngữ của Sách Lễ và cho phép xử dụng tại Hoa Kỳ kể từ Mùa Vọng năm 2010.

Ðức hồng y Francis George, Tổng giám mục Chicago, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ loan báo rằng kể từ Mùa Vọng năm 2010 sẽ không còn ấn bản Sách Lễ nào khác đươc xử dụng tại Hoa kỳ.

Tòa thánh đã chính thức phê chuẩn bản dịch mới trong lá thư đề ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ðức hồng y Antonio Canizares Llovera, bộ trưởng bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Sau nhiều tranh cãi, bản dịch mới đã được Hội đồng Giám mục Hoa kỳ phê chuẩn.

Ngoài ra, một phần trong bản dịch mới của Sách Lễ cũng sẽ được xử dụng trong các cuộc cử hành phụng vụ nhân chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2010.

Ðức ông Guido Marini, giám đốc các Lễ nghi Phụng Vụ của phủ Giáo hoàng, cho biết khi Ðức thánh cha cử hành thánh lễ tại Anh và Scotland, một số kinh được hát như kinh Vinh Danh sẽ được trích từ bản dịch mới. Một số phần khác trong thánh lễ như Lời Nguyện Thánh Thể vẫn theo bản dịch cũ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page