Ngày Âu Châu tưởng niệm

các vị tử đạo Công giáo

dưới thời Stalin và Hitler

 

Ngày Âu Châu tưởng niệm các vị tử đạo Công giáo dưới thời Stalin và Hitler.

Liên Âu [CNA 22/8/2010] - Âu Châu tưởng niệm các vị tử đạo dưới thời Stalin và Hitler.

Ngày thứ Hai 23 tháng 8 năm 2010 là Ngày Liên hiệp Âu Châu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalinist và Ðức quốc xã.

Ðây là lần thứ hai Liên Âu cử hành Ngày Tưởng niệm này.

Trong số các nạn nhân được Liên Âu tưởng niệm có hàng triệu tín hữu Công giáo và Chính thống cũng như Tin lành đã bị sát hại dưới hai chế độ này.

Hàng chục vị tử đạo Công giáo nạn nhân của chế độ cộng sản và đức quốc xã đã được Ðức Gioan Phaolo II và đức Benedicto XVI tôn phong Chân phước hay phong Thánh.

Ðức hồng y Augustine Hlond, Balan, đã mô tả những gì diễn ra sau khi Ðức quốc xã xâm chiếm Balan vào năm 1939 như sau: "Nhà thờ chính tòa bị biến thành một trạm sửa xe, Tòa giám mục thành tiệm ăn, nhà nguyện thành sàn nhảy. Hàng trăm nhà thờ bị đóng cửa. Toàn bộ gia sản của Giáo hội bị tịch thu và những người Công giáo ưu tú bị xử tử".

Bà Terese Schwartz, một nhà nghiên cứu Do thái, ước tính có đến 3 triệu tín hữu Công giáo Balan bị chế độ Ðức quốc xã sát hại.

Nhưng con số nạn nhân của chế độ Stalinist còn cao hơn nhiều. Theo Bách Khoa Tự Ðiển Brittanica, có khoảng 20 triệu người Nga và công dân khác trong đế quốc Liên xô đã chết trong các trại tù cộng sản, bị bỏ đói hay bị xử tử dưới thời Stalin. Dưới thời của đồ tể cộng sản này, có khoảng 14 triệu người đã bị đày vào các trại lao động khổ sai gọi là Gulag.

Người Công giáo sống trong các lãnh thổ của đế quốc Liên Xô bị bách hại một cách đặc biệt vì niềm tin của họ cũng như lập trường của Giáo hội chống lại chủ nghĩa cộng sản vô thần.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page