Các phiến quân hồi giáo quá khích

trục xuất các tổ chức nhân đạo Kitô

ra khỏi miền nam Somalia

 

Các phiến quân hồi giáo quá khích trục xuất các tổ chức nhân đạo Kitô ra khỏi miền nam Somalia.

Somalia [CWN 18/8/2010] - Các phiến quân hồi giáo quá khích trục xuất các tổ chức nhân đạo Kitô ra khỏi miền Nam Somalia.

Nhóm hồi giáo quá khích có tên là Al Shabaab hiện đang kiểm soát hầu hết miền Nam và miền Trung Somalia. Mới đây nhóm này đã trục xuất các tổ chức nhân đạo Kitô ra khỏi miền Nam nước này.

Trong một tuyên ngôn, tổ chức hồi giáo quá khích này nói rằng dưới danh nghĩa hoạt động nhân đạo, các tổ chức này đã quảng bá những ý thức hệ "đồi bại" để làm hoen ố giáo lý tinh tuyền của Hồi giáo tại Somalia.

Ðức cha Giorgio Bertin, Giám mục Djibouti, kiêm Giám quản Tông tòa Mogadishu lên án thái độ bất khoan nhượng của Al Shabaab. Ngài khẳng định rằng các tổ chức nhân đạo Kitô luôn phục vụ theo đúng những tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế. Ngài kêu gọi không nên ngăn chận hoạt động bác ái của các tổ chức này.

Dân số Somalia hiện có khoảng 8 triệu người, với tuyệt đại đa số theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Trong cả nước, chỉ có một Giáo xứ Công giáo duy nhứt với khoảng 100 tín hữu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page