100 ngày cầu nguyện

cho công ích tại Sudan

 

100 ngày cầu nguyện cho công ích tại Sudan.

Sudan [Zenit 18/8/2010] - Giáo hội Công giáo tại Sudan tổ chức một trăm ngày cầu nguyện cho hòa giải dân tộc.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma, Ðức cha Cesare Mazzolari, Giám mục Rumbek, miền Nam Sudan, loan báo rằng Hội đồng Giám mục nước này sẽ tổ chức 100 ngày cầu nguyện cho sự hòa giải dân tộc và thăng tiến công ích.

Ðược biết vào tháng Giêng năm 2011, Sudan sẽ cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Miền Nam nước này. Trong thư chung mới đây, các Ðức giám mục Sudan viết rằng đất nước sẽ bước vào một giai đoạn lịch sử khiến cho nước này sẽ không còn như trước nữa.

Giáo hội Công giáo hiện đang động viên để thăng tiến hòa bình trong xứ sở.

Ðức cha Mazzolari xác định rằng tất cả các Giáo phận trên toàn quốc sẽ tổ chức canh thức cầu nguyện từ ngày 21 tháng 9 năm 2010 cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2011 để kêu gọi các nhà lãnh đạo và dân chúng thăng tiến công ích và biến cuộc trưng cầu dân ý thành một bước nữa tiến tới dân chủ chứ không phải nguyên nhân tạo ra xung đột.

Vào Ngày 1 tháng Giêng năm 2011, Ngày Hòa bình thế giới, một thánh lễ trọng thể sẽ được tổ chức để đáp lại lời kêu gọi hòa giải của Ðức Thánh Cha.

Sáng kiến tổ chức 100 ngày cầu nguyện cho hòa giải dân tộc này cũng sẽ giúp gây ý thức trong xã hội về sự tôn trọng đói với các tôn giáo khác nhau tại Sudan.

Ðức cha Mazzolari không che dấu những khó khăn mà các tín hữu Kitô đang phải đối đầu tại Miền Bắc Sudan là nơi mà ngài nói là "không có bất cứ một sự tôn trọng nào đối với các quyền tôn giáo". Ngài cầu mong rằng đất nước sẽ tìm được một lối thoát cho tình trạng hiện nay và dân chúng, vốn đã đau khổ quá nhiều, tìm lại được bản sắc của mình.

Dân số Sudan hiện có khoảng 40 triệu người. Trong số này 80 phần trăm theo Hồi giáo, 17 phần trăm theo Kitô giáo , phần lớn tập trung tại Miền Nam nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page