Mặc dù gặp chống đối của Hồi giáo

Giáo hội Công giáo vẫn gia tăng tại Malaysia

 

Mặc dù gặp chống đối của Hồi giáo, Giáo hội Công giáo vẫn gia tăng tại Malaysia.

Kuala Lumpur [CWN 17/8/2010] - Mặc dù gặp sự chống đối của Hồi giáo, Giáo hội Công giáo vẫn gia tăng tại Malaysia.

Hiến Pháp Malaysia bảo đảm tự do tôn giáo. Nhưng trong thực tế, Hồi giáo, vốn là tôn giáo của đa số dân Malaysia vẫn kiểm soát xã hội và các tín hữu Kitô vẫn bị đối xử như công dân hạng hai.

Hồi năm 2009, tuần báo Công giáo duy nhứt tại nước này đã bị ra lệnh phải ngưng xử dụng từ "Allah", mặc dù đây là từ thường được các tín hữu Kitô dùng để chỉ Thiên Chúa.

Tuần báo nói trên đã kiện chính phủ và đã thắng kiện. Nhưng sau đó trước phản ứng của đám đông Hồi giáo, chính phủ lại ra lệnh cho tờ báo phải ngưng xử dụng từ "Allah" trong các ấn bản bằng tiếng Malay.

Theo hãng thông tấn Asianews, mặc dù luôn gặp sự chống đối của đại đa số dân theo Hồi giáo, niềm tin Công giáo vẫn tiếp tục lan rộng tại Malaysia.

Dân số Malaysia hiện có 23 triệu người. Trong số này trên 60 phần trăm theo Hồi giáo, tôn giáo được xem là quốc giáo tại nước này. Các tín hữu Kitô mà phần lớn là Công giáo chiếm khoảng 9 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page