Ðức tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan

yêu cầu cha mẹ phải học hỏi giáo lý

khi xin rửa tội cho con cái

 

Ðức tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, yêu cầu cha mẹ phải học hỏi giáo lý khi xin rửa tội cho con cái.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [CWN 17/8/2010] - Ðức tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, yêu cầu các bậc cha mẹ phải học hỏi giáo lý khi xin rửa tội cho con cái.

Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã khuyên các linh mục trong Tổng giáo phận phải có chương trình giáo lý thích đáng cho các cha mẹ nào muốn xin rửa tội cho con cái.

Ðức cha Martin nói rằng cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa của bí tích Rửa Tội. Họ cũng phải biết rằng bí tích không chỉ là một lễ hội của gia đình, mà là quyết tâm tích cực tham gia vào đời sống cộng đồng Kitô.

Ðức tổng giám mục Dublin nói rằng các giáo xứ cần phải đề ra chương trình giáo lý như thế nào để không làm nản lòng các bậc phụ huynh. Ngài nói: "các chương trình cần phải hấp dẫn hơn là chỉ có tính cách bắt buộc".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page