Chương trình mục vụ ngũ niên

của Giáo hội tại Thái Lan

 

Chương trình mục vụ ngũ niên của Giáo hội tại Thái Lan.

Bangkok, Thái Lan [Ucanews 16/8/2010] - Giáo hội Công giáo tại Thái Lan vừa loan báo chương trình mục vụ ngũ niên nhằm đáp ứng với những thay đổi xã hội, kinh tế và chính trị tại nước này.

Chương trình mục vụ này đã được công bố tại nhà thờ chính tòa Bangkok nhân dịp lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 năm 2010. Chương trình này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn và nhu cầu phải hợp tác với các tôn giáo khác để hoạt động cho hòa bình xứ sở.

Chương trình ngũ niên của Giáo hội Công giáo tại Thái Lan cũng yêu cầu phải giáo dục các học sinh Công giáo về những vấn đề liên quan đến hòa bình, nhân quyền và tính dục.

Ðức cha John Bosco Panya Kritcharoen, thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng một trong những lý do đề ra chương trình ngũ niên này là vì Giáo hội nhận thấy rằng các thế hệ Công giáo trẻ ngày càng ít quan tâm đến đời sống đức tin và các giá trị Công giáo.

Chương trình này cũng sẽ chú trọng đến việc thành lập các nhóm giáo dân để giúp họ tích cực tham gia vào các sinh hoạt của Giáo hội.

Ðây là lần thứ ba Giáo hội Công giáo tại Thái Lan đề ra một chương trình mục vụ 5 năm như thế. Chương trình ngũ niên đầu tiên được đề ra năm 1987 và lần thứ hai năm 2000.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page